Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyası

Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyası

Kıymetli dostlarımız;

Gerek dünyamızın , gerekse de ülkemizin maruz kaldığı ; başta korona , yangın ve sel gibi afetlerle yüzleşmekteyiz. Bu fevkalade ibretlik felaketler hepimizi derinden üzmekle beraber, vicdani ve fikri muhasebelere sevketmektedir.

Bu umumi bela ve musibetler; ilahi ve kevni kanunlara karşı bizlerin yapmış olduğu isyanların ve ihanetlerin neticesi olarak karşımıza çıkıyor.

Bu musibet ve felaketlerden ; mahiyeti itibariyle ülkemiz de payını ve kaderine düşeni almaktadır.
Hepimiz bu felaketleri nazara alarak süratle yanlışlarımızdan ve hatalı davranışlarımızdan vazgeçerek, bilimsel yaklaşım ve tecrübelerle bundan sonra muhtemel felaketleri ve musibetleri asgariye çekebiliriz.

Dünyamızı başımıza yıkmadan kısa bir müddet dahi olsa, nedamet ve hataları telafi ile rahatça nefes alabiliriz. Bu mesele tüm insanları birinci derecede ilgilendiren hayati bir meseledir.

Bu felaketi ve musibeti tefekkür ve tezekkürle beraber; Feyyaz Bilim ve Gelişim Derneği olarak bugünlerde yüzleştiğimiz afetlere karşı elimizden gelen her şeyi seferber ederek , devletimize ve felakete düçar olmuş halkımıza yardımcı olmak vicdani bir vecibedir.

Şimdi vazifemiz; tüm dostlarımızı harekete geçirerek yapabileceğimiz bağışları ve yardımları devletin tensip ettiği kurumlar üzerinden mağdur olanlara ulaştırabiliriz. Bu şekilde vatani ve vicdani vazifemizi ifa ederek , devletimizin ve halkımızın her zaman yanında olduğumuzu ve desteklediğimizi göstermemiz icap eder.

Bu vesile ile gerek koronadan ve gerekse de yangın, sel ve deprem gibi felaketlerden vefat eden kardeşlerimize Allahtan rahmet dileriz. İnşallah manevi şehit hükmündedirler. Bu olaylarda yaralı olan halkımıza ve vatandaşlarımıza acilen şifalar dileriz. İmkanları ve malları zayi olanlar için , geçmiş olsun dileklerimizi sunar , kaybettiklerinin , indallah sadaka hükmünde olacağını ifade ederiz.
İnşallah imtihanımız bu felaket ve musibetlerle kolaylaşır. Böyle afetlere maruz kalmamak için Rabbimize yalvarır, dua eder ve iltica ederiz.
Ülkemize ve halkımıza geçmiş olsun deriz.

Not: Yardımlarımızı ve desteklerimizi yapacağımız kurumlar ve hesap numaraları :

https://www.afad.gov.tr/yangin-ve-sel-afeti-yardim-kampanyasi#