Hanimlar.com

Çocuk nasıl yetiştirilir? Dikkat! Fazla sevgi bencilleştiriyor.

ÇOCUĞUN EN CİDDİ İŞİ OYUNDUR

0-7 yaş dönemi çocuklarda somut düşünce ağırlıklı olduğu dönemdir. Soyut düşünce yapısı henüz oluşmamıştır. Bu dönemdeki çocuk oyunu gerçek gibi kabul eder. O nedenle onun için en ciddi iş oyundur. Yaşadığı her türlü olayı oyun dünyasında tekrarlar. Taklit yöntemiyle bilgileri belleğine kaydeder. Oyun ciddi iştir o nedenle. Eğer aile bireyleriyle oyun oynarsa çocuk duygusal ve sosyal bağları o kadar iyi ve güçlü olur. Hep televizyon karşısında ya da arkadaşlarıyla oynarsa aileye ilişkin izler çocukta az olur.

Kim Borcuna Sadık ise Yardımcısı Allah’tır.

Samimi niyet bir işin sonunun hayırlı olmasına doğrudan doğruya etki eder. Çünkü hayırlar genellikle samimi niyetlerin neticesinde oluşur. Kıssada bahsi geçen kişiler, işlerin Allah’a havale edilmesi, borç alışverişi ve alanla veren arasındaki hukukun korunması hususunda samimi niyetin nasıl olması gerektiğini öğretiyor bizlere.

Nişan ve nişanlılık devresi nasıl olmalıdır?

Evlenecek taraflar görüşüp, konuştuktan ve anlaştıktan sonra aralarında bir nişan merasimi düzenlenir. Nişan bir çeşit sözleşme sayıldığı için, talip olunan kızı artık bir başkası gelip isteyemez. Nişanlanma memleketimizde yaygın bir âdet olduğu gibi, İslâmda da yeri olan bir husustur. Nitekim, Peygamberimiz, Hz. Âişe ile üç sene kadar nişanlı kaldıktan sonra evlenmişlerdir. Böylece, nişan aynı zamanda bir sünnet sayılmaktadır. (Müslim, nikâh: 69.)

Kadınların erkeklere benzemesi lanetlenmiş midir?

Kadın-erkek benzeşmesi yasağı, giyim-kuşamda, hal-hareket ve benzeri konularda erkeklerin kadınlara, kadınların erkeklere benzemesinin haram olduğu ile ilgili bazı hadisler:

Hanimlar.com sitemizden: İslamda evlilik öncesi karşı cinsle konuşmanın ölçüsü?

 

  Sünnette bu hususta iki yol görüyoruz. Birisi, kişinin güvendiği bir kadını evlenmek istediği bir kıza bakması için göndermesidir. Enes bin Mâlik’in bu konuda şöyle bir rivayeti vardır:

Hanimlar.com sitemizden: Kız çocukları kaç yaşından itibaren örtünmeleri gerekir?

 

  İnsanların hayır ile şerri, hak ile bâtılı ayırt edebilmeleri bâliğ olduktan sonra mümkün olduğundan, Rabbimiz mahşerde dünya hayatımızın çocukluk devresinden hesap sormamakta, ancak bâliğ olduktan sonraki günlerimizden başlayarak namaz, oruç gibi ibadet mükellefiyetlerimizi suâl etmektedir.

Hanimlar.com sitemizden: Tefekkür ne demektir?

 

  Kâinat, muazzam mânâların ifade edildiği muhteşem bir kitap; insan ise, bu kitabın en anlayışlı muhatabıdır. Bir arının çiçekten çiçeğe konup bal yapması gibi, insan dahi kâinat kitabının sayfalarında seyahat ederek, tefekkür balı yapar.

Tefekkür, varlıklara Allah namına bakmaktır.

Başörtüsü omuzlara dökülmeli mi; yoksa yakayı kapatsa yeterli mi? İnce başörtüsü kullanmak caiz mi?

 

  Cahiliye devrinde başörtüsü vardı. Ancak enselerine bağlar ve arkaya bırakırlardı. Yakaları önden açılır, gerdanları ve boyunları görünürdü. İşte bu durumu düzeltmek için ayeti kerime “Başörtülerini yakalarının üzerine vursunlar.” buyurmuştur.

Dini Bilgiler Yarışmamıza Katıldınız Mı?

 

  Hanimlar.com sitemizdeki yarışmamızı 4 Mart 2012 tarihine kadar cevaplayabilirsiniz. Fıkhi sorular Hanefi mezhebine göre hazırlanmıştır.

1-            Peygamberimiz'in süt annesi hangi kabiledendi?

Hanımın telefonda eşine nerdesin diye sorması adaba uygun mu?

 

  Bir hanım eşine telefonla nerede olduğunu sorabilir, fakat bu sormaktaki üslup ve amaç çok önemlidir. Erkekler genel olarak bir yönetim, baskı altında yaşamayı sevmeyen bir fıtrattadır, aslında bir yönüyle bu onun hakkıdır.