Sorularlarisale.com

Bir dava adamının notları sitemize eklendi.

Değerli Kardeşlerimiz; Sorularlarisale.com sitemize "Bir Dava Adamının Notları" eklenmiştir. Resme tıklayarak ulaşabilirsiniz. İstifade etmek ümidiyle, selam ve dua ile...

RİSALE-İ NUR TALEBELERİNİN HİZMET ÖLÇÜLERİ

Bu yazı, “RİSALE-İ NUR MEŞVERET CEMAATİ”nin meşveret kararı ile hazırlandı. Bu yazının neşredilmesinin üç ehemmiyetli gayesi vardır:

Sorularla Risale Sitemiz Yenilendi...

Değerli Kardeşlerimiz;

Onbinlerce soru-cevap ve kaynaklarıyla sanal ortamın en büyük Risale-i Nur Kütüphanesi olan Sorularla Risale sitemiz yenilenmiştir.

İstifade etmek ümidiyle
Selam ve dua ile...

Bediüzzaman'ın Seyyid ve Şerif Olduğunun Delilleri...

Temel Noktalar

- Bediüzzaman hem Hasanî yani Şerif (Babası tarafından Hz. Hasan neslinden) ve hem de Hüseynî yani seyyiddir (Anne tarafından Hz. Hüseyin neslindendir).

- Osmanlı’da Hz. Hasan’ın soyundan gelenlere şerîf, Hz. Hüseyin’in soyundan gelenlere ise seyyid denir.

- Osmanlı Devleti seyyid ve şeriflere saygı göstermek ve kayıt altında tutmak için Nakib’ül-Eşraflık denilen bir bakanlık kurmuştur.

- Sâdât-ı Hıyâliyyîn (Hıyâl Seyyidleri) baba tarafından Bediüzzaman’ın dedeleridir.

Son Eklenen Cevaplarımızdan...

Değerli Kardeşlerimiz;

Son günlerde artan terör olaylarının ve sıkıntıların bazı kardeşlerimizi ümitsizliğe düşürdüğünü müşahede ettik, bunun üzerine gelen bir sorunun cevabını da sizlerle paylaşmak istedik.

Ulaşmak için tıklayınız.

Said Nursî’nin gözüyle Hz. Muhammed (s.a.v) efendimiz

Üstad Bediüzzaman her neyi ele almışsa onu en güzel ve en mükemmel bir şekilde izah etmiştir. Onu okuyup da hayran olmamak mümkün değil. Onun, Allah’ı, ruh ve melekleri, kitapları, özellikle Kur’an’ı, kaderi, öldükten sonra dirilişi, nübüvvet meselesini, özellikle Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimizi anlatmasına doyamazsınız.

Yaklaşık 1184-1272 yılları arasında yaşayan Şeyh Sadi-i Şirazî çok iddialı bir söz söylemiş ve demiştir ki: “Mâna gülistanı açıldı açılalı hiçbir bülbül Sadî kadar güzel terennüm etmemiştir.” (1)

Risalelerin ve Bediüzzamanın Etkileyici Olmasının Sebepleri Nelerdir?

"Ve ehl-i hakla ittifak, tevfik-i İlâhînin bir sebebi ve diyanetteki izzetin bir medarı olduğunu düşünmekle..." (Yirminci Lem'a) İhlasın kazanılması nasıl olabilir?

Birlik ve beraberliğimizi tesis ve korumak adına bizi mecbur kılan bir takım sebepler vardır.

Bunlardan bir tanesi de, Allah'ın yardımının cemaat üzerine, birlik ve beraberlikte olmasındadır. İhtilaf ve rekabet adına atılan her adım, Allah’ın, inayet ve rahmetinin ref’ine sebeptir. Böyle bir mesuliyetten kaçınmak lazımdır.