BULUNDUĞUNUZ BÖLGEDEKİ RİSALE-İ NUR SOHBETLERİNE KATILMAK İSTER MİSİNİZ?

Değerli kardeşlerimiz,

Virüs salgını sebebiyle birçok ilde ve semtte yapılan Risale-i Nur sohbetlerine bir süreliğine ara verilmiştir. Dolayısıyla biz de sohbetlere katılım taleplerinize maalesef olumlu cevap veremiyoruz. Bu süreç içerisinde formumuz kullanılamamaktadır.

Lütfen tehlike geçtikten sonra tekrar ziyaret ediniz.

Risale-i Nurları temin edip müsait vakitlerinizde okuyabilirsiniz. Bulunduğunuz yerde iman hakikatlerini yayarak 2-3 kişiyle de olsun Risale-i Nurları beraber okuyarak oranın manen bir medrese olmasını sağlayabilirsiniz. Üstadımızın şöyle tavsiyeleri var:

“Her bir adam eğer hanesinde dört-beş çoluk çocuğu bulunsa, kendi hanesini bir küçük Medrese-i Nuriyeye çevirsin. Eğer yoksa yalnız ise, çok alâkadar komşularından üç-dört zât birleşsin ve bu heyet bulundukları haneyi küçük bir Medrese-i Nuriye ittihaz etsin. Hiç olmazsa işleri ve vazifeleri olmadığı vakitlerde, beş-on dakika dahi olsa Risale-i Nur'u okumak veya dinlemek veya yazmak cihetiyle bir mikdar meşgul olsalar, hakikî talebe-i ulûmun sevablarına ve şereflerine mazhar oldukları gibi, İhlâs Risalesi'nde yazılan beş nevi ibadete de mazhar olurlar. Hakikî ilim talebeleri gibi, onların maişetlerini temin hususundaki âdi muameleleri de bir nevi ibadet hükmüne geçebilir diye kalbe ihtar edildi. Ben de kardeşlerime beyan ediyorum.”  (Emirdağ Lâhikası-II)
 
Her gün 21:00'de yayınlanan sohbetlerimizi Facebook sayfalarımız üzerinden ve Nur Penceresi Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Youtube kanalımızdan ve video arşivimizden daha evvel yayınlanan sohbetlere ulaşabilirsiniz.
 
Allah memleketimizi, âlem-i İslamı ve tüm insanlığı salgından, her türlü semavî ve arzî musibetlerden muhafaza buyursun. Âmin. Selam ve dua ile...