Dilenmek berelenmektir, hadisinde geçen "berelenmek" ne demektir?

Soruda berelenmek diye tercüme edilen kelime, “ked” veya bir başka rivayetinde yer aldığı şekliyle “kuduh”dur. Yüzün tırmalanması, berelenmesi anlamına gelmektedir.

İhtiyacı olmadığı halde dilenmek yasaklanmıştır. Ancak muhtaç olanların, bu hallerini insanlara açarak yardım istemelerinin caiz olacağı durumlar da olabilir. Örneğin Hz. Kabîsa, başındaki kefâlet borcu dolayısıyla sıkıntıya düşmüş ve yardım için Hz. Peygamber'e başvurmuştur. Peygamberimiz de onun iki kabile arasındaki barışı sağlamak için yaptığı bu fedakârlığı “Bilakis ey Kabîsa, o diyet borcunu sen değil biz üstlenmiş olalım" diyerek iltifat etmiş, onun ihtiyacını gidermiştir. 

Meşru bir özrü olmaksızın dilenmeyi yasaklayan hadislerden biri şöyledir: 

"Kim ihtiyacını karşılayacak bir mala sahip olduğu halde dile¬nirse, kıyamet günü mahşer yerine, istediği şey suratında bir tırmalama, soyulma veya ısırma yarası olarak gelir." (Ebû Dâvud, Zekât, 23; Tirmizî, Zekât, 22)

Geniş bilgi için tıklayınız