Gönüllülerin Çalışma Alanları

1.Eğitimle ilgili alanlarda destek vermek (Özel ders verilebilir, Başarılı öğrenciler için burs bulunabilir,Seminerler verilebilir v.b.)

2.Çalışma alanlarımız ile ilgili veri toplama ve kaydetme.
 
3.Gezi turlarında, kültürel-sosyal faaliyetlerde vb. rehberlik yapmak
 
4.Yazılı ve görsel medyada derneğimizin tanıtımına yardımcı olmak.       
 
5.Feyyaz Bilim ve Gelişim Derneğine üye bulmak
 
6.Sitelerimizin yabancı dil tercümanlığını yapmak.
 
7.Teknik donanıma maddi olarak yardımcı olmak.