Risalelerin ve Bediüzzamanın Etkileyici Olmasının Sebepleri Nelerdir?

"Ve ehl-i hakla ittifak, tevfik-i İlâhînin bir sebebi ve diyanetteki izzetin bir medarı olduğunu düşünmekle..." (Yirminci Lem'a) İhlasın kazanılması nasıl olabilir?

Birlik ve beraberliğimizi tesis ve korumak adına bizi mecbur kılan bir takım sebepler vardır.

Bunlardan bir tanesi de, Allah'ın yardımının cemaat üzerine, birlik ve beraberlikte olmasındadır. İhtilaf ve rekabet adına atılan her adım, Allah’ın, inayet ve rahmetinin ref’ine sebeptir. Böyle bir mesuliyetten kaçınmak lazımdır.

Diğer bir sebep ise, Müslümanların dünya çapında izzetinin muhafaza edilmesidir. Birbirine düşmüş, iç çekişmeler ile boğuşan bir İslam dünyası, ciddi bir izzet kaybına uğramış demektir. Elbette ki, kimse bunun müsebbibi olmak istemez.

Tarih seyrine baktığımızda belli isimlerin toplumlar üzerinde çok etkili olduklarını görmekteyiz.

Etkili olan bu simaları iki kısımda değerlendirmek mümkündür...

Cevabın tamamına ulaşmak için tıklayınız