Gövde reklamı

DERNEĞİMİZİN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜFREDATI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞIMIZIN MÜFREDAT İLE İLGİLİ YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARA KATKI SAĞLAMAK ADINA SUFFA VAKFI OLARAK; EĞİTİM HUSUSUNDA MESLEK SAHİBİ, AKADEMİSYEN VE KONUNUN ÂKIL ZEVATI VE HEYETLERLE YAPTIĞIMIZ GÖRÜŞME, MÜTALAA VE DEĞERLENDİRMELERDEN SONRA ANA HATLARI İLE MUTABAKATA VARDIĞIMIZ KONULAR MADDELER HALİNDE ŞÖYLEDİR:

Şehitler Tepesi'nde STK'ların Buluşması

Türkiye Gençlik STK'ları ile birlikte Suffa Vakfı ve üye derneklerimiz Halep'e dua için Şehitler Tepesi'nde buluştu.

 

Suffa Vakfı ve Türkiye STK Gençlik Kollarının beraber tertip ettiği "Halep ve Beşiktaş Şehitleri İçin Dua ve Davet" mitingindeydik.

HALEP'TE İNSANLIK ÖLMESİN.

 

Bir şehir düşünün; insanların salonlarına bombalar, sofralarına açlık düştü. Mülteci olmak için yola çıkanların çoğu güvenli bir kampa ulaşamadı. Tüm dünyada kullanılması suç olarak kabul edilen kimyasal silahlar, genç-yaşlı demeden insanların üzerinde denendi.

Bir coğrafya düşünün; 4 haneli rakamlar ölü sayısı için yine kolayca telaffuz edildi. 30 günde çoğu çocuklardan oluşan yaklaşık 1500 sivil hayatını kaybetti.

Teşekkürler...

Başta Muhterem Cumhurbaşkanımızın dirayet ve liderliğinde, milletimizin topyekün göstermiş olduğu basiret, feraset, fedakarlık ve hamiyeti ile, hasseten Cenab-ı Hakk'ın inayet ve himayeti ile; ülkemiz ve milletimiz, İstiklal ve varoluş mücadelesini kendisine  yakışır şekilde muzafferiyetle neticelendirmiştir.

Camiamıza önemli bir duyuru:

İç ve dış mihraklar, hasım ve düşmanlarımız ittifak ederek; tarih boyu bu millete ve Anadolu insanına reva gördükleri zulmü, cinayeti ve ihaneti, bu defa da paralel terör örgütünü kullanarak, alçak ve sinsi planlarını bir daha devreye sokmuşlardır.

Vatanımızın, ülkemizin ve milletimizin birliğine ve dirliğine kastetmek, maddi ve manevi anlamda terakki edip ayağa kalkmasını engellemek için, bütün imkânlarını seferber etmişlerdir.

Bu Vatan Bizimdir. Kamuoyuna Duyuru!

 
Vatanımızın birliğine, dirliğine, istikrar, emniyet, demokrasisine, huzur ve istiklaline zarar verecek, nereden ve ne şekilde olursa olsun, her türlü girişime ve müdahalelere karşı olduğumuzu bildirir, hizmetlerimizle, gayretlerimizle ve bütün faaliyetlerimizle ülkemizin ve demokrasimizin yanında olduğumuzu, camiamıza duyurur, tüm Sivil Toplum Kuruluşlarını ve kanaat önderlerimizi bu anlamda, milletine, ülkesine ve istik

Abdullah YEĞİN Ağabey VEFAT ETTİ

 
 لِكُلِّ مُصِيبَةٍ إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّۤا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 

Milletimizin başı sağ olsun!

TAZİYENAME

Başta Cumhurbaşkanımız olarak hükümetimizin fevkalade ve ciddi gayretleri ile Ülkemizin maddi ve manevi gelişmede ve tekamülde; mazisine, tarihine ve şerefine yakışacak bir inkişaf kaydettiği bu zamanda, dahili ve harici hasımlarımızın ve ihanet şebekelerinin ittifakla bu aziz ve mübarek günde reva gördükleri terör hadiseleri, milletimizi ve bütün vicdan sahiplerini derinden üzmüş ve müteessir etmiştir.