Gövde reklamı

Seyrangah.Tv sitemiz yenilendi...

Çok kıymetli olan iman hakikatlerini kitaplar arasından çıkartıp, kendi bünyesinde istihdam ettiği teknik kadro ile insanların anlayıp istifade edecekleri görsel bir formata dönüştürerek konusuyla alakalı video eserler hazırlayan Seyrangah.tv sitemiz yenilenmiştir.

 

Bediüzzaman'ın Seyyid ve Şerif Olduğunun Delilleri...

Temel Noktalar

- Bediüzzaman hem Hasanî yani Şerif (Babası tarafından Hz. Hasan neslinden) ve hem de Hüseynî yani seyyiddir (Anne tarafından Hz. Hüseyin neslindendir).

- Osmanlı’da Hz. Hasan’ın soyundan gelenlere şerîf, Hz. Hüseyin’in soyundan gelenlere ise seyyid denir.

- Osmanlı Devleti seyyid ve şeriflere saygı göstermek ve kayıt altında tutmak için Nakib’ül-Eşraflık denilen bir bakanlık kurmuştur.

- Sâdât-ı Hıyâliyyîn (Hıyâl Seyyidleri) baba tarafından Bediüzzaman’ın dedeleridir.

Sorularlaİslamiyet.Com Sitemizin Android Uygulaması Yayında!

Android uygulaması yayında!
Onbinlerce soru cevap cebinizde.

İnanç Psikolojisi artık İngilizce

İnançla ilgili pek çok sorunun cevabının bulunduğu kitap artık İNGİLİZCE!

Prof Dr. Nevzat Tarhan tarafından kaleme alınan İnanç Psikolojisi Ruh, Beyin ve Akıl Üçgeninde İnsanoğlu isimli kitabın İngilizcesine, inanç içerikli sitemiz Basics of Belief üzerinden ulaşabilirsiniz.

Prof Dr. Nevzat Tarhan, bu kitapta “inanç” konusuna bilimsel bir yöntemle yaklaşıyor. Bunun ötesinde, sağlam inancın ve onun oluşturduğu dinî geleneğin ruh sağlığı için gerekliliğini vurguluyor.

Dünyanın yaradılış gayesi nedir?

Binbirhatim.com yayın hayatına başladı

Bu sitedeki genel gayemiz, evrad ve ezkar okuyan mü'minleri bir araya toplayarak geniş bir hasenat havuzundan herkesin manevi istifade ve istifazasına medar olacak bir sistem oluşturmaktır.

Ulaşmak için tıklayınız

 

Nurpenceresi Android Programları...

Risale-i Nur Okuma Android Versiyonu
-Bütün Külliyat, Osmanlıca Külliyat, Kuran, cevşen, ilmihaller, tesbihat, hizb-ül hakaik, Hizb-ül Kuran, Lugat, Tarih Çevirme, Latince ve Arapça arama, Sesli okuma, widget yapabilme...

Kurani Kerim Hayrat Nesriyat (Android Uygulaması)
Bu uygulama ile Kuranı Kerim okuyabilir online hatimlere katılabilirsiniz.

Namaz Vakitleri (Android Uygulaması)
Bu program;
- 203 ülke için namaz vakitlerini gösterir.
- Vakitler www.diyanet.gov.tr adresinden alınır.
- İstenirse vakitlerde ezan okur.

Dr. Ahmet Çolak'la On Beşinci Söz Dersleri Tamamlandı...

Değerli Kardeşlerimiz;

Nurpenceresi.com sitemizde seri halinde işlemeye devam ettiğimiz derslerde, On Beşinci Söz tamamlanmıştır.

Ulaşmak için tıklayınız...

İzleyip, izlenmesine vesile olmamız ümidiyle, Selam ve dua ile...

Son Eklenen Cevaplarımızdan...

Değerli Kardeşlerimiz;

Son günlerde artan terör olaylarının ve sıkıntıların bazı kardeşlerimizi ümitsizliğe düşürdüğünü müşahede ettik, bunun üzerine gelen bir sorunun cevabını da sizlerle paylaşmak istedik.

Ulaşmak için tıklayınız.

Sorularlaislamiyet.com reklam filmini izlediniz mi?

Osmanlı sultanlarından 1. Ramazan sefer esnasında acil bir konuyu Şeyhül-İslama danışmak ister. Şeyhül-İslam o sırada musait değildir, Sadrazam Halit paşa sorusunu sorularlaislamiyet.com'a sormasını söyler.

İzlemek için tıklayınız