Gövde reklamı

Üç Aylarımız Mübarek Olsun...

"Her hasenenin sevabı başka vakitte on ise, Receb-i Şerifte yüzden geçer, Şâban-ı Muazzamda üç yüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarekte bine çıkar ve Cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadirde otuz bine çıkar. Bu pekçok uhrevî faydaları kazandıran ticaret-i uhreviyenin bir kudsî pazarı ve ehl-i hakikat ve ibadet için mümtaz bir meşheri ve üç ayda seksen sene bir ömrü ehl-i imana temin eden şuhûr-u selâsenizi (üç aylarınızı) tebrik ediyoruz." (Şuâlar, s. 416)

Dilenmek berelenmektir, hadisinde geçen "berelenmek" ne demektir?

Soruda berelenmek diye tercüme edilen kelime, “ked” veya bir başka rivayetinde yer aldığı şekliyle “kuduh”dur. Yüzün tırmalanması, berelenmesi anlamına gelmektedir.

Risale-i Nurları Okuma ve Anlama Hakkında Tavsiyeleriniz Nelerdir?

Risale-i Nur, Kur'an-ı Kerim'in harika bir tefsiridir. Böyle kıymetli bir eserden istifade etmek büyük bir nimettir, bir ayrıcalıktır. Okurken şu gibi esaslara dikkat edilse, istifade çok daha fazla olur diye düşünmekteyiz:

• Başkalarına anlatmak için değil, kendi nefsimize hitap ederek okumak.

• Az da olsa, her gün okumak.

• Küçük Sözler, Yirmi Üçüncü Söz, Haşir Risalesi gibi daha kolay anlaşılabilen risalelere öncelik vermek.

Dr. Ahmet Çolak'la 14.Söz Dersleri Eklendi...

Değerli Kardeşlerimiz;

Nurpenceresi.com sitemize Dr.Ahmet Çolak hocamızdan, On Dördüncü Söz dersleri eklenmiştir. İstifade etmek ümidiyle, selam ve dua ile...

Ulaşmak için tıklayınız...

Herçocuk yarışmaları sonuçlandı...

Herçocuk yarışmalarımızın son ikisi sonuçlandı. Bunlardan biri Kutlu Doğum Haftasına özel Peygamberimiz’i (s.a.v.) anlatma yarışması idi. Diğeri ise Gerisini Sen Uydur -3 yarışmasıydı.

Kutlu Doğum Haftasına özel Bir cümlede Hz. Muhammed” (sav) yarışmamızı kazanan "hyavuz32" kullanıcı isimli arkadaşımız olmuştur. Kendisini tebrik ederiz. 

İşte arkadaşımıza yarışmayı kazandıran cevabı :

“Hz.Muhammed kuru toprağa can veren yağmur gibi bizlere gönderilmiş en büyük nimettir.”

Salavat Kampanyamız Tamamlanıyor...

Değerli kardeşlerimiz; Mübarek Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) ümmeti olmakla iftihar eden bizler, 21. Asrın ve 2012 yılının ümmeti olarak, topyekün dualarımızda şahs-ı manevî oluşturmak arzu etmiş ve bu arzumuzu sizlerle paylaşmıştık.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (asm) doğum yılı olan 571 senesinden, bulunduğumuz yıla kadar geçmiş olan herbir saniye için bir salavat manasındaki sloganımız olan; "45 Milyar saniye için 45 Milyar salavat" ile başlattığımız bu hayırlı ve külli kampanyaya davet ediyoruz.

Eşya misliyle temsil edilir, ne demektir?

Misil, varlığın birbirine benzemesi anlamında kullanılır.  Biri diğerinin yerine geçebilen ve aynı fonksiyonu icra eden, özel niteliklerde ortak olan, ifade ve anlatımlarla değil zat ve sıfatları bakımından aynı mahiyete sahip olmak gibi anlamlara gelir.

Misil kelimesinden türetilen mislî kelimesi ise, fıkıh terimi olarak fiyatı etkileyecek bir fark olmadan birbirinin yerine geçebilen, görünüm, iç yapı ve ekonomik fayda bakımından eş özelliklere sahip aynı türe ait malları ifade eder.

Uygurca Alt Yazı Çalışmaları

Seyrangah.tv sitemizdeki videolarımızı uygur kardeşlerimize de ulaştırmak amacıyla başlattığımız alt yazı tercüme işlerine devam ediyoruz. En son eklenen uygurca alt yazılı videolara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Sinan Yılmaz hocamızla tefsir dersleri programımız devam ediyor.

Günümüz insanın en büyük problemi, günlük meşguliyetleri çokluğundan kendi kalp ve ruh dünyasını ihmal etmesidir. Yani iman ve Kur'an hakikatlerine tam manasıyla muhatap olamama ve muhatap olmadığı için de yaşamına uygulayamama...

Çocuk nasıl yetiştirilir? Dikkat! Fazla sevgi bencilleştiriyor.

ÇOCUĞUN EN CİDDİ İŞİ OYUNDUR

0-7 yaş dönemi çocuklarda somut düşünce ağırlıklı olduğu dönemdir. Soyut düşünce yapısı henüz oluşmamıştır. Bu dönemdeki çocuk oyunu gerçek gibi kabul eder. O nedenle onun için en ciddi iş oyundur. Yaşadığı her türlü olayı oyun dünyasında tekrarlar. Taklit yöntemiyle bilgileri belleğine kaydeder. Oyun ciddi iştir o nedenle. Eğer aile bireyleriyle oyun oynarsa çocuk duygusal ve sosyal bağları o kadar iyi ve güçlü olur. Hep televizyon karşısında ya da arkadaşlarıyla oynarsa aileye ilişkin izler çocukta az olur.