Video ve Seslendirme Çalışmalarımız

Bu eserde Namazın kıymeti; ayetler, hadisler ve islam alimlerinin sözleri ile anlatılmaktadır. Ayrıca eserimizde namazı terk etmenin fıkhi hükmü, namaz kılmayan kişinin dehşetli bir cezaya çarptırılmasının hikmetleri ve namaz hakkında Bediüzzaman Hazretlerinin ikazları işlenmektedir. Namazı hakkıyla kılmak ancak kıymetini ve önemini takdir etmekle mümkündür. İnşaallah bu eserimiz namazın kıymetini anlamamıza bir vesile olur. Tevfik ve hidayet Allah tandır.
"Ahirete İman" isimli bu eserimizde iman hakikatlerinden biri olan haşir, yani öldükten sonra dirilme ve mahşere çıkma, iki kere iki dört eder katiyetinde ispat edilmektedir. Bu eserde anlatılan hakikatler o kadar kuvvetlidir ki en inatçı nefisleri dahi ilzam eder ve susturur. HD video (1280/720) formatında hazırlanmış bu dev eseri mutlaka izleyin ve izlettirin...
Allah'ın varlığını, en inatçı akılları dahi ilzam edecek bir şekilde ispat eden mükemmel bir eser. Bir çiçekten bir böceğe kadar her şeyde ve her yerde Allah'ın varlığının delillerini göstererek materyalist düşüncenin bütün dayanaklarını yerle bir eden muhteşem bir çalışma... HD video (1280/720) formatında hazırlanmış dev bir eser! Mutlaka izleyin ve dostlarınıza tavsiye ederek bu hizmet kervanına siz de katılın...
İncil ,Tevrat ve Zeburda o kadar tahrife rağmen bir çok delil ile Hz.Muhammed (s.a.v)in son peygamber olduğunu ispat eden ve kitap ehli olan yahudi ve hristiyanları da artık insaf ile hakkı görmeye çağırıp onları İslama davet eden müstesna bir çalışma.
Kader hakkında zihinleri meşgul eden bir çok sorunun cevabını bulacağınız, Kader meselesini mesele olmaktan çıkaran müstesna bir eser ve kendi alanında hazırlanmış ilk görsel çalışma.
Bu eserle Rabbimizi en güzel isimleri ile tanıyacak ve aleme Allah hesabına bakmanın lezzetine ulaşacaksınız.
Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu çok kuvvetli delillerle ispat eden ve bu delillerle Kur'an'a olan imanı ziyadeleştiren ve Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez bir güneş olduğunu en inatçı akıllara dahi kabul ettiren mükemmel bir eser.
Kur'an'ın geçmişden ve gelecekten verdiği haberlerin nasıl doğru çıktığını arkeolojik çalışmalar ve tarihi kayıtlarla ispat eden müstesna bir eser.
Bir çok kimsenin muzdarip olduğu vesvese hastalığına mükemmel bir ilaç. Şeytanın hileleri ile vesvesenin mahiyetini anlatan ve kurtuluş çarelerini gösteren izleyenleri sevindirecek ve şeytanı kızdıracak bir çalışma.
Niçin bir mezhebe tabi olmak gerektiğini akli deliller ile ve Kur'an ayetleri ile izah eden ve mezhepler hakkında merak ettiğiniz bir çok sorunun cevabını bulacağınız mükemmel bir çalışma.
Ehl-i Sünnet alimlerinin kabul ettiği ve bidat ehlinin inkar ettiği şefaat meselesinin hakkaniyetini delilleriyle ortaya koyan ve şefaatin hak olduğunu Kuran ayetleri ve Hadis-i Şeriflerle izah eden bir çalışma.
İslam'ın delile verdiği kıymeti beyan eden, imanın kısımlarını izah ederek, taklidi ve tahkiki imanın farklarını ortaya koyan ve bu sayede müslümanları, iman hakikatlerinin delillerini öğrenmeye teşvik eden müstesna bir çalışma.
Kuran-ı Kerim hakkında merak edilen bir çok sorunun cevabının verildiği bir eser. Kur'an'da ki şiddetli korkutmaların sırrı, müteşabih ayetlerin hikmeti, nesh ve neshin hikmeti, Kur'an'da ki tekrarların sebebi ve daha bir çok soru.