Kız öğrencilere yönelik eğitim faaliyetinde bulunan Feyyaz Kız Kur’an Kursu, Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin “Vicdanın ziyası, ulûm-u dîniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecellî eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakit, birincisinde taassup, ikincisinde hile, şüphe tevellüd eder.” buyurduğu hakikati kendisine eğitim misyonu olarak benimsemiş olup, hem açık lise hem de Kur’an kursu formatında hizmet vermektedir.

Bu vesileyle öğrencilerimiz Kur’an-ı Kerim, Tefsir, Siyer, Fıkıh gibi derslerle mânevî eğitime muhatap olurken, okul derslerinde de çok başarılı olacak şekilde öğretmenlerimizden eğitim almaktadır. Hedefimiz bütün öğrencilerimizin dinine bağlı hakiki manada kul, anne ve babasına itaatkâr terbiyeli evlat, vatanını, milletini seven faydalı insan olmalarını sağlamak olup dininde, dünyasında muvaffak olmalarına yardım etmektir.

Eğitimin misyon ve hedefinin, gaye ve maksadının bina edileceği esasların kıymeti yanında, eğitim faaliyetinin yapılacağı fizikî ortam da önemlidir. Feyyaz Kız Kur’an Kursu’nda eğitim, meyve ağaçları ve çiçeklerle süslenmiş geniş bir bahçeye kurulu iki villada icra edilmekte olup, villanın birinde okul dersleri verilirken, diğerinde manevi eğitim programı uygulanmaktadır.

Öğrencilerimizin derslerini gördükleri sınıflardan teneffüse çıktıkları bahçeye, kitap okuma salonundan namaz kılınan, abdest alınan bölümlere, terasından yüzme havuzuna kadar her şey maddi ve manevi eğitimin en üst düzeyde gerçekleşmesi için hazırlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için : feyzakurankursu.com