Dernekçe sürdürülen / sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri

 1. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak
 2. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, 
  Bu doğrultuda şimdiye kadar pek çok seminer ve konferanslar tertip edilmiş olup, haftalık düzenli sohbetlerimiz devam etmektedir. Derneğimizde düzenlenen seminer ve sohbet programı ile ilgili detaylı programı nurpenceresi.com adresinden takip edebilirsiniz.
 3. Amaçları doğrultusunda, televizyon, radyo istasyonları kurmak ve yayın yapmak, İnternet web siteleri oluşturmak, halka açık kütüphane vb. kültürel müesseseler açmak ve işletmek,
  Bu amaçla kurulan ve halen yayında olan internet sitelerimiz hakkında detaylı listeyi feyyaz.org internet adresinde bulabilirsiniz.
 4. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile, üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
 5. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 6. Gerekli izinler alınmak şartıyla, yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 7. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sınai işletmeler kurmak ve işletmek, 
 8. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, 
 9. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 10. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 11. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 12. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 13. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 14. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 15. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak, ( Derneğimizin Avcılar, Büyükçekmece ve Esenyurt İlçe Temsilcilikleri bulunmaktadır.)
 16. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
  (Derneğimiz Büyükçekmece Sivil Toplum Kuruluşları platformuna üyedir)
 17. Her türlü Eğitim ve öğretim kurumu açmak ve işletmek, Yabancı dil, üniversiteye hazırlık ve mesleki kurslar açmak, idare etmek, 
 18. Başarılı ve muhtaç öğrenciler için, burs ve kredi temin edip vermek.