• Eğitimle ilgili alanlarda destek vermek (Özel ders verilebilir, Başarılı öğrenciler için burs bulunabilir,Seminerler verilebilir v.b.)
  • Çalışma alanlarımız ile ilgili veri toplama ve kaydetme.
  • Gezi turlarında, kültürel-sosyal faaliyetlerde vb. rehberlik yapmak
  • Yazılı ve görsel medyada derneğimizin tanıtımına yardımcı olmak.
  • Feyyaz Bilim ve Gelişim Derneğine üye bulmak
  • Sitelerimizin yabancı dil tercümanlığını yapmak.
  • Teknik donanıma maddi olarak yardımcı olmak.