Kıymetli Takipçilerimize ve Kamuoyuna Duyurulur

Ahir zamanda kafirler ve münafıklar istemese de Allah’ın (c.c) nurunu tamamlama ahdinin gerçekleşmesinde payımıza düşeni azami derecede ifa etmek ve o ilahi vaade layık olma adına 2002 yılında Doğru İslamiyet ve İslamiyete yakışan doğruluk” prensibini esas tutarak çalışmalarımıza başladık. Ekip arkadaşlarımızla ticaret, siyaset ve menfaat alanlarına girmeden, dinimizin ve Risale-i Nurun prensiplerini bir an bile ihlal etmeden, sırf Allah’ın rızası için iman ve İslam hizmetini ifa etmek adına ahitleşerek yola çıktık.

Çok şükür ehli sünnet itikadı üzerine İslamiyet akidesini yaydık ve yayıyoruz. Allaha hamd-ü sena ediyoruz ki çok büyük ve mühim hizmetlere vesile olduk, çok mühim ve liyakatli çevrelerce takdir ve dualar aldık. Adeta ecdadımıza yakışır şekilde İslamiyet konusunda o alanın göz bebeği olduk. Bu hususta iman davasında ve hizmetlerinde başta siz muhterem ve çok değerli takipçilerimiz olarak, emeği geçen, payı olan ve desteklerini esirgemeyen herkesten Allah razı olsun ve binler teşekkürler.

Ancak adetullah kaidesine binaen Allah bir davayı kuvvetlendirecek ve muvaffak edecek ise, o davanın fedakârlarını ve mücahitlerini çıkarttığı gibi, muhaliflerini ve tahripkarlarını da çıkaracaktır. Bu muhalifler; şeytanın ve menhus zihniyetin misyonunu dahilde ve hariçte üstlenecek ve engellemeye çalışacaklardır. Bu hususta her türlü yalanı, iftirayı ve karalamayı yapacaklardır. Bunları bilerek yola çıktık.

Bediüzzaman’ın ifadesiyle “haksızlığı hak zannedenlere karşı hakkı savunmak; haksızlık ve hakka hürmetsizlik olacağından” ve işin temelinde iftira ve bir yerlerin tahrikiyle bu güzide hizmetimizi baltalama ve kamuoyu nezdinde lekeleme amaçlı mesnetsiz bir kampanya olduğundan, bunlarla uğraşmak; hem mesaimizi zayi edeceğinden, hem enerjimizi azaltacağından hem de onlara faydası olmayacağından, özellikle de siz kıymetli takipçilerimizin temiz ve nezih alemlerini lüzumsuz meşgul edeceğinden dolayı sükut geçiyorduk.

Ancak bu iftirayı yapanların ve dışardan destekli şebekelerin tahrikleriyle bazı temiz insanların aldanmaması ve rahatsız olan takipçilerimizin talebi üzerine böyle bir duyuru yazmaya ihtiyaç hasıl oldu.

Zaten bu muhalefet ve iftiralar tarih boyu hak ile batılın mücadelesi adına devam etmiştir ve edecektir. Sadece şuna dikkat edelim ki; “bir olay, fitne ve iftira kime yarıyorsa, o zihniyet yaptırmıştır” kaidesince, yıllardan beri makbul ve hak yol olan ehli sünneti bölüp parçalama ve engel olma planının bir hamlesine de bizler sosyal medya çalışmalarımız olarak muhatap oluyoruz. Özellikle FETÖ benzeri yapılar yoluyla, doğru İslamiyet’in müdafaasını yapan tüm saygın ve vasıflı İslami hizmetlerle ve iman bekçileriyle uğraşıyorlar.

Bizler her türlü meşru yollarla bu fitnecilerle mücadele edeceğiz inşallah. Zaten hasımlarımızın çeşitli nifak usulleriyle iftira ve yalanlarla vazifelerini yerine getirmelerindeki hırçınlıkları, ifa ettiğimiz hizmetin büyüklüğünün, kısmetinin ve Allah’ın yanındaki makbuliyetinin bir alametidir. Zira bir davanın kutsiyeti, düşmanlarının zalimliği ve iftiralarının şiddetiyle de doğru orantılıdır.

Biz doğru ve faydalı yolumuza devam edeceğiz inşallah. Bu manada asılsız iftiralar ve isnatlarla meşgul olup hızımızı kesmeyeceğiz. Sabır ve gayretle hep birlikte, Allah’ın bu ahir zamanda nurunu tamamlama adına bizlere nasip kıldığı vazifemizi, siz kıymetli takipçilerimizle birlikte azami derecede ifa edeceğiz inşallah. Allah muinimiz olsun. Hizmetimizi ve davamızı her türlü dahili ve harici fitne odaklarından ve menhus şebekelerin iftiralarından korusun. Sefer bizden zafer Allah’tandır vesselam.

Feyyaz Bilim ve Gelişim Derneği Yönetim Kurulu

 

Sitelerimiz ve Sosyal Medya Çalışmalarımız

www.sorularlaislamiyet.com ve aynı isimle bütün sosyal medya organları

www.sorularlarisale.com ve aynı isimle bütün sosyal medya organları

www.feyyaz.tv ve aynı isimle bütün sosyal medya organları

@Nurpenceresi isimli bütün sosyal medya organları

Feyyaz Çocuk https://www.youtube.com/@feyyazcocuk isimli bütün sosyal medya hesapları