Sorularlaislamiyet.com reklam filmini izlediniz mi?

Osmanlı sultanlarından 1. Ramazan sefer esnasında acil bir konuyu Şeyhül-İslama danışmak ister. Şeyhül-İslam o sırada musait değildir, Sadrazam Halit paşa sorusunu sorularlaislamiyet.com'a sormasını söyler.

İzlemek için tıklayınız