Gövde reklamı

Bir tane başakta 100 tane bulunur mu? / (Bakara, 2/261)

Ayetin meali şöyledir:

"Mallarım Allah yolunda harcayanların hâli, yedi başak veren, her başağında yüz tanesi bulunan bir tek tohumun hâli gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah (ihsanı) geniş olan ve hakkıyla bilendir" (Bakara, 2/261)
 
Fahreddin Razi, soruda geçen suali "Üzerinde yüz tane bulunan hiçbir başak gördün mü ki Allah bununla bir benzetme yapmıştır?" şeklinde aynen sorar ve şu açıklamayı nakleder:

Çağın Büyük Müfessiri Bediüzzaman'ı Rahmetle Anıyoruz...

Çağın Büyük Müfessiri Bediüzzaman / Prof. Dr. Şadi EREN